Hva er binære opsjoner?

Binære opsjoner er en relativt ny måte å drive trading på, og som innebærer en enkelhet man bare kan drømme om innen tradisjonell aksje-, valuta- og indeks-spekulasjon. Noe forenklet foregår tradisjonell trading ved at man kjøper et aktivum til en angitt pris, og så søker å selge dette når en høyere pris er oppnådd. Dette er ofte en neglbitende affære, da investoren hele tiden må følge med på markedet for å unngå å tape verdibeholdningen

Binære opsjoner er mye simplere. Kort fortalt er binære opsjoner et anslag på hvordan verdien til et gitt aktivum vil utvikle seg over en angitt tidsperiode. Med binære opsjoner spekulerer man markedet, ikkei markedet.

Det ‘binære’ med binære opsjoner, ligger i at man kun har to grunnleggende investeringsvalg å forholde seg til – hvorvidt et aktivum stiger eller faller i verdi. Dette gjør opsjonene mye enklere å forholde seg til enn tradisjonell trading, og man slipper en god del psykologisk stress forbundet med tradisjonell aksje-, valuta-, indeks- og råvarespekulasjon.

Det første man gjør når man har funnet seg en tilbyder av binære opsjoner, er å lage seg en konto og overføre en sum man ønsker å disponere. Deretter finner man det / de aktiva man ønsker å sette penger på. Dette kan være alt fra råvarer som gull og kobber, til valutaer og aksjer. Jo mer kjent man er med det aktivum man ønsker å ta for seg, jo bedre kan man forutse utviklingen – og jo bedre sjanse er det til å tjene penger.

De ulike binær opsjon-meglerhusene operer ofte med noenlunde like vilkår, men man vil oppleve at enkelte skiller seg ut – eksempelvis ved å tilby spesielle vrier på hvordan man spekulerer, som kan gi høy avkastning på volatile aktiva. Risikoen er også naturligvis dertil høyere.

BONUS
100% Opp til 8888 NOK
BONUS
100% Opp til 5000 NOK
BONUS
0% Opp til 0